Disclaimer

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot weergave van evenementen in onze kalender en (door derden opgegeven) data.
Het kan echter voorkomen dat evenementen foutief vermeld staan. Hetzij in onze eigen agenda, hetzij in de agenda van de betreffende organisatie(s).
Het kan ten allen tijde voorkomen dat evenementen op het laatste moment worden afgezegd.
De redactie van uitinfriesland.nl stelt zich geenszins aansprakelijk voor foutieve vermelden of de gevolgen hiervan in de ruimste zin des woords.


You surf, we serve. © uitinfriesland.nl.
We much appreciate comments, suggestions and bug-reports.
Please send these to Uit In Friesland